Zjazd absolwentów – numer konta

Dane do wpłat na Zjazd Absolwentów:

KontoStowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ekonomicznych im. S. Staszica w Poznaniu „EKONOMIK” ul. Marszałkowska 40, 60-327 Poznań.

Numer rachunku: 19 1020 4027 0000 1002 0335 6094

W tytule przelewu należy podać nazwisko i wybraną opcję udziału.

Przypominamy, że możliwe były następujące opcje udziału:

- Uroczystość jubileuszu szkoły – Stadion Miejski ul.Bułgarska (wpłata 40zł)
- Spotkanie absolwentów ZSE – ul.Marszałkowska 40 (wpłata 60zł)
- Udział w obu częściach obchodów (wpłata 90 zł)
- Byli pracownicy ZSE nie korzystający z Zakładowego Funduszu Socjalnego placówki (wpłata 45 zł)