Koło ekonomisty

Opiekunki koła: mgr Agata Ciechomska, mgr Maria Danielewicz

 Od wielu lat rozwijamy wśród młodzieży zainteresowania problematyką ekonomiczną, warunkami i kierunkami rozwoju gospodarki polskiej na tle tendencji światowych. W czasie spotkań omawiane są nowości w funkcjonowaniu gospodarki, bierzemy udział w promocji szkoły. Członkowie koła mają możliwość brania udziału w odczytach, seminariach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Akademię Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Bankową i inne uczelnie. W ramach zajęć „Koła Młodego Ekonomisty” odwiedzamy zakłady pracy zapoznając się z ich funkcjonowaniem. Jednym z ważnych celów jest również wspólne przygotowanie się do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. W dotychczasowych edycjach olimpiady szkoła ma 13 laureatów 55 finalistów.