Biblioteka ZSE

Biblioteka jest bramą w czasie 

Carlos María Domínguez „Dom z papieru”

 • Biblioteka szkolna zaprasza czytelników codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 16.30.
 • Biblioteka jest ważnym centrum informacji dla każdego czytelnika.
 • Biblioteka pracuje w programie MOL Optivum. Wyposażona jest w 3 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu, drukarki i skanera.
 • Biblioteka zapewnia uczniom wolny dostęp do półek oraz korzystanie ze zbiorów bibliotecznych również w przytulnej czytelni. Wszystkie zbiory są udostępniane drogą elektroniczną. W szkole uczniowie mogą także korzystać z katalogu biblioteki Mol Optivum.
 • Księgozbiór biblioteki jest bardzo bogaty, liczy ponad 17 000 woluminów i jest na bieżąco uzupełniany o interesujące nowości.
 •  Czytelnik znajdzie w nim księgozbiór podręczny, czyli słowniki, leksykony i encyklopedie, ale także literaturę piękną oraz beletrystykę. Biblioteka wzbogaca regularnie swoją ofertę o nowości wydawnicze, uwzględniając przy tym potrzeby i zainteresowania młodzieży, zarówno z dziedziny beletrystyki, jak i literatury popularnonaukowej oraz fachowej z ekonomii, przedsiębiorczości czy reklamy, zgodnie z kształceniem zawodowym szkoły. Biblioteka wzbogaciła swoje zasoby, realizując Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa zakupiła 613 egzemplarzy, w tym 230 lektur szkolnych.
 • Biblioteka prowadzi prenumeratę czasopism. Nauczyciele i uczniowie korzystający
  z czytelni, mogą sięgnąć między innymi po czasopisma Newsweek , Cogito czy Młody Technik.

 

Działalność kulturalna

 • Biblioteka prowadzi ożywioną działalność kulturalną i dydaktyczną. Nauczyciele biblioteki przygotowują okolicznościowe wystawy, związane z obchodami rocznic, a także wspierają nauczycieli przedmiotu w organizacji wystaw prac uczniowskich.
 • Biblioteka współpracuje ponadto z wieloma instytucjami kultury, Publiczną Biblioteką Pedagogiczną oraz bibliotekami wyższych uczelni, między innymi Biblioteką Uniwersytecką, Biblioteka Główną Uniwersytetu Ekonomicznego, Biblioteką Wyższej Szkoły Bankowej oraz Biblioteką Raczyńskich w Poznaniu. Ponadto biblioteka szkolna prowadzi współpracę z Fundacją Kultury Irlandzkiej, Centrum Inicjatyw Młodzieżowych „Horyzonty” oraz dziennikarzami prasy lokalnej.
 • Biblioteka jest inicjatorem i gospodarzem interesujących spotkań z ciekawymi ludźmi i prelekcji z różnych dziedzin wiedzy, poszerzając w ten sposób zainteresowania i pasje uczniów. Nauczyciele biblioteki często są organizatorami wycieczek do wielu bibliotek i innych zakątków miasta czy regionu. Organizują wycieczki do pracowni Zbiorów Specjalnych Biblioteki Kórnickiej i Biblioteki Uniwersyteckiej, pogłębiając wiedzę uczniów na temat piśmiennictwa polskiego. Współpracują z Towarzystwem Miłośników Poznania, by poszerzać wiedzę uczniów o regionie i budzić w nich postawy poznawcze i patriotyczne.
 • Biblioteka jest organizatorem wielu konkursów. W kalendarzu imprez biblioteki na stałe wpisały się konkursy literackie – dotyczące pisarzy i ich twórczości, językowe – doskonalące poprawność językową uczniów, konkursy pięknego czytania oraz fotograficzne. Tradycją stały się też obchody świąt i zwyczajów, do których zaliczyć można literackie andrzejki, walentynki i mikołajki oraz biblioteczne spotkanie bożonarodzeniowe z maluchami w Przedszkolu nr 47 w Poznaniu.
 • Biblioteka uczestniczy w ogólnopolskich akcjach i projektach, realizując programy „Cała Polska czyta dzieciom’’ i ,,Narodowe Czytanie’’ czy też bierze czynny udział w obchodach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Jest zaangażowana w akcje charytatywne, prowadząc współpracę ze środowiskiem lokalnym. Włącza się w akcje zbiórek książek dla pacjentów szpitali i pensjonariuszy domów pomocy społecznej poprzez realizację projektów Zaczytani.pl i własnych. Wspiera nauczycieli przedmiotów zawodowych podczas Tygodnia Kariery i w organizacji Dnia Księgowego.
 • Biblioteka , pomagając uczniom, organizuje giełdy podręczników szkolnych. W czytelni zaś młodzież może spędzić czas wolny , wypełniając go spotkaniem z książką czy czasopismem.

Pracownicy biblioteki: mgr Małgorzata Gorzejewska, mgr Małgorzata Tylman


RCwirlej
plakat